Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

Đối tượng áp dụng : Tất cả khách hàng của công ty TNHH Sun Dance tại Việt Nam.

Công ty TNHH Sun Dance vận chuyển, giao hàng và cài đặt sản phẩm cho khách hàng tại địa điểm, thời gian như đã thỏa thuận với khách hàng khi công ty Sun Dance liên hệ lại chốt đơn hàng.(Hoặc như trong hợp đồng mua bán giữa hai bên nếu có)
Công ty TNHH Sundance có trách nhiệm cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc sử dụng và bảo quản sản phẩm cho khách hàng khi giao hàng.

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@sundancevn.com

Trên Google Map