Làm đông

Bàn lạnh IVGF 140L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 142 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -10 đến 30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh IVGF 90L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 91 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 75 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến -30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 261 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 387 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 387 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 367 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 193 + 193 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTDR-SV

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 193 + 193 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 173 + 173 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 471 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 249 + 249 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTDR-SV

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 249 + 249 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 150 + 300 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map