Bàn lạnh

Bàn lạnh (còn được gọi với tên bàn mát) là thiết bị quan trọng trong bếp công nghiệp. Bàn lạnh có 2 nhiệm vụ chính là sử dụng để bảo quản (giữ lạnh hoặc làm đông) thực phẩm và làm bàn chế biến. Bàn lạnh chủ yếu làm từ Inox. tủ bàn lạnh công nghiệp cho nhà hàng

Showing 1–20 of 66 results

Bàn lạnh IVGF 140L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 142 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -10 đến 30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh IVGF 90L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 91 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 75 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến -30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh LCBD-1223RG

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 192 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 590 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 93 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SR-T15EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 366 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1500 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 74 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SR-T18EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 465 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1800 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 89 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SRT 12EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 167 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 900 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 54 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -3 ->7 độ C Trọng lượng 66 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12DDE2

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích  186 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 600 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ 0 -> 5 độ C Trọng lượng 66 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12DDE3-D

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích  266 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ 0 -> 5 độ C Trọng lượng 86 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 261 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12PIR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 69 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RBAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 285 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 61 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RBDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 317 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RPDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 365 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 71 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12TIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 287 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 418 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 80 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map