Máy pha cafe

Máy pha cafe Carimalii

Showing 1–20 of 34 results

Máy pha cafe Carimali Armonia Smart

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 48 Kg Công suất phễu 0.6 Kg Sản lượng tức thì 2 lít Dung tích ngăn bã  60 pcs Hiển thị Màn hình cảm ứng Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 324 x 560 x 717 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Armonia Soft

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 49 Kg Công suất phễu 0.6 Kg Sản lượng tức thì 2 lít Dung tích ngăn bã  60 pcs Hiển thị Hệ thống kĩ thuật số Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 324 x 560 x 717 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Bubble 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 40 Kg Dung tích nồi hơi 4 lít Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 355 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Bubble 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 47 Kg Dung tích nồi hơi 11 lít Số vòi 2 Kích thước(WxDxH) 728 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Bubble 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 61 Kg Dung tích nồi hơi 14 lít Số vòi 3 Kích thước(WxDxH) 948 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Cento 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 30 Kg Dung tích nồi hơi 4 lít Số vòi 1 Cây đánh sữa 1 Kích thước(WxDxH) 350 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Cento 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 63 Kg Dung tích nồi hơi 11 lít Số vòi 2 Số cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 722 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Cento 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 83 Kg Dung tích nồi hơi 14 lít Số vòi 3 Cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 942 x 515 x 497 (mm)  
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali F10

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 58 Kg Công suất phễu ... Sản lượng tức thì ... Dung tích ngăn bã  ... Hiển thị ... Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 358 x 580 x 720 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali F20

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh  78 Kg Công suất nồi hơi 11 lít Kích thước  580 x 610 x 720 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 38Kg Dung tích nồi hơi 8 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 572 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 54 Kg Dung tích nồi hơi 13,5 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 2 Kích thước(WxDxH) 793 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 88 Kg Dung tích nồi hơi 30 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 3 Số cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 1013 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Mx2

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 40 Kg Công suất phễu 0.6 Kg Sản lượng tức thì 2 lít  Dung tích ngăn bã  60 pcs Hiển thị Màn hình cảm ứng Số vòi 1 Bơm quay  Có Kích thước(WxDxH) 324 x 564 x 717 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Mx3

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 42 Kg Công suất phễu 0.6 Kg Sản lượng tức thì 2 lít  Dung tích ngăn bã  60 pcs Hiển thị Màn hình cảm ứng Số vòi 1 Bơm quay  Có Kích thước(WxDxH) 324 x 564 x 717 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Mx4

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 42 Kg Công suất phễu 0.6 Kg Công suất nồi hơi đơn 1 lít  Dung tích ngăn bã  60 pcs Hiển thị Màn hình cảm ứng Số vòi 1 Bơm quay  Có Kích thước(WxDxH) 324 x 564 x 717 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map