1m8

Bàn lạnh SR-T18EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 465 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1800 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 89 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 519 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 94 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18DDE2

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích  322 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1800 x 700 x 600 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ 0 -> 5 độ C Trọng lượng 103 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18DDE3-D

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 460 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1800 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ 0 -> 5 độ C Trọng lượng 154 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 471 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18PIR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 519 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 97 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RBAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 550 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 94 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RBDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 550 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 94 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 249 + 249 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTDR-SV

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 249 + 249 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RFTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 150 + 300 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 ~ -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RGAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 626 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 95 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RGDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 626 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 95 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RPAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 627 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 95 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RPDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 627 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 95 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18RTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 498 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 18TIE

0 out of 5
1 review(s)
Dung tích 497 lít Kích thước 1800 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 84 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
1 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903 - 0901 333 923
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map