Làm mát bằng không khí

Máy làm đá viên IMK 3125

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 92 kg Kích thước lưu trữ 55 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1.1 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 745 x 620 x 1150 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3130-2

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 92 kg Kích thước lưu trữ 35 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1.1 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 745 x 620 x 930 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3220

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 210 kg Kích thước lưu trữ 145 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 610 x 830 x 1600 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3220-2

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 185 kg Kích thước lưu trữ 145 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 610 x 830 x 1600 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3235

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 185 kg Kích thước lưu trữ 160 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 760 x 770 x 1600 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3250

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 210 kg Kích thước lưu trữ 160 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 760 x 830 x 1680 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3270

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 260 kg Kích thước lưu trữ 160 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 760 x 770 x 1600 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3350

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 340 kg Kích thước lưu trữ 180 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 1,5 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 610 x 830 x 1600 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3530

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 500 kg Kích thước lưu trữ 160 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 2,7 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 760 x 770 x 2100 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 3550

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 500 kg Kích thước lưu trữ 230 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 2 Kw Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 760 x 810 x 1900 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 55W

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 60 kg Kích thước lưu trữ 25 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 700 W Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 515 x 620 x 903 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy làm đá viên IMK 55W-2

0 out of 5
0 review(s)
Công suất 47 kg Kích thước lưu trữ 25 Kg Phương pháp làm mát Bằng không khí Làm lạnh R-404A Công suất tiêu thụ 700 W Điện áp 208 - 230V Nhiệt độ đông lạnh 2 độ C Kích thước 515 x 620 x 903 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map