Truyền thống

Máy pha cafe Carimali Bubble 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 40 Kg Dung tích nồi hơi 4 lít Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 355 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Bubble 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 47 Kg Dung tích nồi hơi 11 lít Số vòi 2 Kích thước(WxDxH) 728 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Bubble 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 61 Kg Dung tích nồi hơi 14 lít Số vòi 3 Kích thước(WxDxH) 948 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Cento 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 30 Kg Dung tích nồi hơi 4 lít Số vòi 1 Cây đánh sữa 1 Kích thước(WxDxH) 350 x 515 x 497 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Cento 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 83 Kg Dung tích nồi hơi 14 lít Số vòi 3 Cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 942 x 515 x 497 (mm)  
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 38Kg Dung tích nồi hơi 8 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 1 Kích thước(WxDxH) 572 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 54 Kg Dung tích nồi hơi 13,5 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 2 Kích thước(WxDxH) 793 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Kicco 3G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 88 Kg Dung tích nồi hơi 30 lít Hiển thị Kĩ thuật số Số vòi 3 Số cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 1013 x 529 x 533 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Pratica 1G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 34 Kg Dung tích nồi hơi 4 lít Số vòi 1 Cây đánh sữa 1 Kích thước(WxDxH) 338 x 475 x 500 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Máy pha cafe Carimali Pratica 2G

0 out of 5
0 review(s)
Khối lượng tịnh 58 Kg Dung tích nồi hơi 11 lít Số vòi 2 Cây đánh sữa 2 Kích thước(WxDxH) 585 x 475 x 500 (mm)
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map