1 cánh cửa

Bàn lạnh IVGF 140L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 142 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -10 đến 30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh IVGF 90L

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 91 lít Kích thước 700 x 950 x 650 (mm) Trọng lượng 75 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến -30 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SRT 12EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 167 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 900 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 54 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RBAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 285 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 61 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RBDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 317 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RPDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 365 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 71 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12RTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 278 lít Kích thước 1200 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9RBAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 129 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9RBDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 129 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9RTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9RTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 188 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 9TIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 183 lít Kích thước 900 x 700 x 550 (mm) Trọng lượng 51 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@sundancevn.com

Trên Google Map