2 cánh cửa

Bàn lạnh LCBD-1223RG

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 192 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 590 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 93 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SR-T15EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 366 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1500 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 74 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh SR-T18EIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 465 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1800 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -5 ->10 độ C Trọng lượng 89 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 66 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 850 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ -3 ->7 độ C Trọng lượng 66 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12DDE2

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích  186 lít Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Kích thước 1200 x 700 x 600 Phương pháp điều khiển Kĩ thuật số Nhiệt độ 0 -> 5 độ C Trọng lượng 66 Kg
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 261 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12PIR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 315 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 69 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 12TIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 287 lít Kích thước 1200 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 62 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15BIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 418 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 80 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -3 đến 7 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 387 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 387 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15FTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 367 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15PIR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 418lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 83 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RBAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 434 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 80 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RBDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 434 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 80 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 193 + 193 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTDR-SV

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 193 + 193 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RFTIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 173 + 173 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 73 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ Ngăn đông : -20 ~ -15 Ngăn mát : 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Bàn lạnh UDS 15RGAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 494 lít Kích thước 1500 x 700 x 850 (mm) Trọng lượng 82 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map