6 cửa

Tủ lạnh UDS 65FAR

0 out of 5
0 review(s)
Kiểu Làm lạnh trực tiếp Dung tích 1802 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65FDR

0 out of 5
0 review(s)
Kiểu Làm lạnh trực tiếp Dung tích 1802 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65FDR-2

0 out of 5
0 review(s)
Kiểu Làm lạnh trực tiếp Dung tích 1802 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -12 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65FIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 1699 lít Kích thước 1900 x 700 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 1802 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RDR

0 out of 5
0 review(s)
Hệ máy Làm lạnh trực tiếp Dung tích 1802 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RDRE-B

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 1762 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RFAR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 556/1160 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 / 0-5 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RFDR

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 556/1160 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 /0-5 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RFDR-B

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 539/1169 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15/ 0-5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RFIE

0 out of 5
0 review(s)
Hệ máy Làm mát gián tiếp Dung tích 518 / 1148 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 / 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RFIE-B

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 512/1105 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 149 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ -20 đến -15 / 0 - 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RIE

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 1717 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C Phương pháp Làm đông có đóng tuyết
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RIE-2D

0 out of 5
0 review(s)
Hệ máy Làm mát gián tiếp Dung tích 1764 lít Kích thước 1900 x 860 x 1900 (mm) Trọng lượng 211 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Tủ lạnh UDS 65RIE-B

0 out of 5
0 review(s)
Dung tích 1703 lít Kích thước 1900 x 800 x 1900 (mm) Trọng lượng 199 Kg Điều khiển Kĩ thuật số Chất liệu Thép không gỉ cao cấp Nhiệt độ 0 đến 5 độ C
0 out of 5
0 review(s)

Liên hệ

  • Công ty TNHH SUN INC : 35 đường nội, khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 5410 7903
  • E-mail: marketing@suninc.vn

Trên Google Map